Автоматизация

Плавно регулиране на всяка линия

Системата позволява индивидуално плавно регулиране силата на светене на всички осветителни линии в дома. При това, за всяка от линиите се осигурява т.нар. плавен старт и стоп, което е голямо предимство не само от гледна точка на приятния визуален ефект, но и неколкократно удължава живота на лампите, особено при типовете, работещи с висока температура на източника на светлина (220 и 12V-ови халогенни лампи и крушки с нажежаема жичка). Плавният старт и стоп създават възможност и за силно подчертано "преместване" на светлината от един кът на помещението към друг при стартиране на избрана сцена на осветление.
Модулите за контрол позволяват индивидуална настройка за горната и долна граници на регулиране на всяка от линиите, като по този начин елиминират неприятните ефекти от трепкане на светлината от някои лампи, при регулиране до нива, които не са подходящи за нормалната им работа. Същевременно регулирането в работния диапазон става плавно и без резки преходи, което е добър признак за качеството на контролерите и осигурява естетична равномерност при контролa на осветлението.

Различните типове осветления (халогенно, LED, луминисцентно, енергоспестяващо) се регулират на различен принцип, което изисква те да бъдат оборудвани с подходящи управляеми захранвания или баласти. При изготвяне на проект за системата, вие ще получите детайлни указания за необходимите типове захранвания, с които трябва да бъдат оборудвани телата, които сте предвидили за всяка конкретна линия. Като най-обща информация, по-долу са дадени основните технически изисквания за плавно регулиране на най-разпространените типове лампи, използвани в жилищните осветителни инсталации.

                              

При желание, определени линии могат да бъдат управлявани и в ON/OFF режим (осветление в тоалет, на тераси, фонови LED осветления и др) или от сензор за движение (коридор, предверие, стълбище), като при това естествено се запазват всички възможности за интеграция към определени сцени на осветление, общо изключване, контрол от стенни панели и дистанционни управления.
Запазване на стандартния контрол от стенните ключове за осветление

Системата запазва стандартния контрол на всичко в дома. Стенните ключове за осветление остават такива, каквито вие сте преценили, че подхождат на дизайна на помещенията. Локалният контрол от тези ключове ще се запази непроменен, така че всеки посетител на дома може да използва конвенционалния начин на контрол, с който е свикнал. Същевременно системата осигурява ред допълнителни възможности - активиране на готови сцени на осветление, общо изключване, плавно регулиране на всяка линия както от ключа за осветление, така и от активните стенни панели, мобилните устройства и всяко от дистанционните управления.
При такъв вариант на системата се използват микромодули, които се монтират в стенните конзоли зад съществуващите ключове за осветление. Размерите на тези модули са съобразени с всички съвременни стенни конзоли. Всеки от модулите разполага с допълнителни входове за организиране на безжични девиатори към други линии, различни сцени на осветление и общо изключване.

 

 

Имате пълна свобода на избора на модел и производител на ключове за осветление. За вашата система, този избор не е от значение, така че можете напълно да го съобразите с изискванията към дизайна на дома.

Ако след време пожелаете да промените ключовете за осветление, модулите за контрол остават без промяна зад новите ключове и без необходимост от никакви корекции и настройки на системата

Не е необходимо да закупувате ключове с вградена електроника за плавно регулиране, като се ограничавате до дизайна и цветовата гама, предлагани от техния производител.

Системата може да бъде изградена при вече завършена ел. инсталация в дома, като за осветления, подлежащи на директно регулиране не се изискват никакви промени и допълнения по съществуващото окабеляване.

 

Legrand             BTicino            Jung            Schneider           Siemens            Vimar

Всяка от сериите на избрания производител се предлага във варианти със стандартни (задържащи) или моментни (бутонни) ключове. В зависимост от типа контрол, който желаете да използвате можете да изберете задържащи или моментни ключове, като алгоритъмът на работа е както следва: при моментни ключове - еднократно натискане плавно включва или изключва осветлението, а продължително задържане плавно регулира до достигане на желаната сила на светене. При стандартните задържащи ключове алгоритъма на работа е както при обикновените, неуправляеми ключове (ON/OFF), като плавното регулиране се осъществява от дистанционните управления, стенните панели и всяко мобилно устройство, използвано за контрол на системата.


Сцени на осветление

Готовите сцени на осветление са едно от големите удобства, осигурявани от системата. Те позволяват само за секунди да промените цялостния облик на дома с натискане на един бутон от дистанционно, стенен панел или стандартен ключ за осветление. Сцените се програмират предварително, съгласно вашите конкретни предпочитания и могат да бъдат променени или допълнени по всяко време ако прецените, че в дадена сцена нещо липсва или не е организирано по най-добрия начин. Готовите сцени могат да се стартират и автоматично, когато са изпълнени избрани условия - след определен час на деня, при наличие на движение в определена зона, при събуждане, напускане или прибиране в дома и др. Повече информация за примерни сцени на осветление с интегриран контрол на щори, мултимедия и климатизация можете да видите.

 


Автоматично регулиране спрямо външната осветеност

Възможностите за интеграция с различни типове сензори (включително сензори за осветеност) позволяват на системата автоматично да регулира силата на светене в избрани помещения в зависимост от количеството светлина, което постъпва отвън. По този начин осветленията могат да поддържат определено ниво на осветеност като осигуряват оптимална консумация на електроенергия и постоянен светлинен фон в помещението. Дори при моментно смрачаване системата ща реагира незабавно и ще възстанови зададеното ниво на осветеност, като всяка промяна ще се осъществи плавно и незабележимо, без резки изменения и примигвания.

 


Модулна структура на системата

Системите, които изграждаме са организирани на модулен принцип. На практика това означава, че можем да изградим система, която контролира само осветлението в дома. По всяко времe към нея могат да бъдат добавени нови осветления, контрол на щори, завеси, сенници, гаражни и дворни врати , електоуреди , управление на климатизацията , управление на мултимедията  в дома (TV, сателитен приемник, озвучаване). Всички контролирани устройства ще се появят върху общия панел за контрол, като вида на интерфейса ще се запази такъв, с какъвто вече сте свикнали.


  Предимства на модулната структура:
  • Лесно се адаптира към вашия бюджет.
  • Позволява да заложите основата на система от съвременен тип, с много възможности за допълнително надграждане по всяко време.
  • Осигурява избор на тези възможности за контрол, които са ви реално необходими.
  • Позволява интеграция с вече съществуващи в дома ви уреди и системи.

Свободен избор на интерфейса за контрол

Системите на "Булкрафт Контрол" ще ви дадат пълна свобода на избор за начина на контрол така, че използването на системата да е съобразено с вашите потребности, с вашия стил и начин на живот. Ако прецените, че се нуждаете от допълнителни възможности, по всяко време към системата могат да бъдат добавени допълнителни стенни панели или дистанционни. Всяко от изброените по-долу устройства за контрол може да се използва както като основно, така и в комбинация с останалите. Няма ограничения за общия брой стенни панели, дистанционни или ключове в една система. Комуникацията в системата е двупосочна, което на практика означава, че при промяна на дадено осветление от един стенен панел или дистанционно управление, неговото текущо състояние ще се обнови върху всички останали.

Активни стенни панели

Активните панели за контрол се монтират на избрани от вас места в дома и могат да бъдат стационарни и преносими. Преносимият панел се поставя в стенна конзола, която позволява и неговото изваждане и използване като преносимо устройство за контрол. Когато гледате филм, преносимият панел ще ви позволи да контролирате мултимедийните устройства, да управлявате телевизора, сателитния приемник, плеъра или медия сървъра, едновременно с осветлението, щорите и климатика в стаята. Когато на входа се позвъни можете с едно докосване на панела да спрете филма, да увеличите осветлението, да погледнете картина от камерата и да видите кой е пред входната врата. Ако желаете - можете да отключите. С активния панел ще имате удобството да изберете любимата си музика от вашата лична колекция и да я насочите към зоната, в която искате да звучи. Всичко това, събрано в общия интерфейс на панела и подредено по начина, който вие сте избрали. Ние не изграждаме еднотипни системи. Всеки панел за контрол се персонализира, съгласно предпочитанията на клиента. Примерни екрани от интерфейса на активни панели можете да видите.


Стандартни стенни ключове

Всеки от ключовете за осветление в дома може да се използва както за контрол на конретна осветителна линия, така и за стартиране на сцена, общо изключване или управление на друга линия (независимо от нейното разположение в дома). Тази функционалност се постига благодарение на микромодулуте за контрол, които се монтират в стенната конзола, зад съществуващия ключ (размерите на тези модули са съобразени с всички стандартни стенни конзоли). Микромодулите комуникират двупосочно с централния контролер на системата, благодарение на което всяка промяна, направена от един ключ, обновява текущия статус на даденото осветление върху всички останали модули, дистанционни управления и интерфейси за контрол. Модела и производителя на ключовете не са от значение. Микромодулите разполагат с допълнителни входове, което позволява свързване към тях на ключ с повече секции и респективно организиране на допълнителни функционалности - девиаторен контрол, стартиране на сцени на осветление и др.
Мобилни устройства
(iPhone, iPad, смартфони, лаптоп)

Системите, които изграждаме позволяват контрол на всички осветления, щори и уреди в дома от вашето предпочитано мобилно устройство - iPhone, iPad, лаптоп, Android смартфон и др. Тази възможност може да бъде използвана както локално когато сте в дома, така и отдалечено, когато сте извън него. В зависимост от използваното мобилно устройство и вашите предпочитания, интерфейсът може да управлява само осветление, уреди и щори  или да разполага с далеч по-големи възможности - температурен контрол на климатиците и радиаторите на парното отопление , управление на мултимедията и зоналното озвучаване в дома и др.
Повече информация за различните типове графични интерфейси и за тяхната съвместимост с различните мобилни устройства ще намерите.


Дистанционни управления

Във всяка система могат да бъдат използвани неограничен брой и различни модели дистанционни управления - от модели, които контролират осветление, щори и уреди, до такива, които позволяват и управление на мултимедийните устройства и климатиците в дома. Системата разполага също с миниатюрни модели дистанционни управления, които са подходящи за общи сцени и пълно изключване при напускане на дома, управление на гаражни и дворни врати, едновременно със системата за охрана, осветленията по входните алеи и др. Всяко от дистанционните управления на системата поддържа двупосочна комуникация с останалите модули и централния контролер, благодарение на което във всеки един момент разполага с информация за текущия статус на управляваните уреди и осветления. Всеки от бутоните на дадено дистанционно управление се програмира за избрана функционалност - от контрол на конкретна линия (осветление, уред, щора), до стартиране на поредица от действия в системата (сцена) или пълно изключване на избрана група уреди и осветления. Повече информация за предлаганите дистанционни управления ще намеритe.


Сензорни ключове за осветление
и активиране на готови сцени

Когато дизайна е приоритет, можете да се доверите на италианския стил с новата ни серия сензорни ключове за контрол. Стъклен лицев панел, пълна съвместимост със системите за контрол, които изграждаме и богата функционалност - плавно регулиране, запаметени нива на осветление и позиции на щори, активиране на готови сцени на осветление, еко-режим, подсвет с променлив цвят, звуков сигнал при докосване и др. Посетете нашите шоуруми и се насладете на дизайна и удоволствието от използването на това истинско италианско бижу.

Powered by Website.bg