Кредит "Енергийна ефективност"

начало

С кредит "Енергийна ефективност" можете да купите и монтирате:

  Максимална
безвъзмездна помощ
Eнергоспестяващи прозорци - PVC, алуминиева и дървена дограма 2 542 лв. 20%
Изолация на стени** 2 933 лв. 20%
Изолация на покрив** 1 466 лв. 20%
Изолация на подове** 684 лв. 20%
Печки и котли на биомаса 1 173 лв. 20%
Слънчева водонагряваща система 1 955 лв. 20%
Енергоефективни газови котли, бойлери и системи 1 173 лв. 20%
Климатици и термопомпени системи 4 302 лв. 20%
Сградна фотоволтаична система 3 520 лв. 20%
Газификационни системи и системи за централно отопление** 3 129 лв. 20%
Рекуперативна вентилационна система 2 346 лв. 20%

Максимален размер на безвъзмездната помощ на клиент за един или повече кредити - 17 602 лв.
* *Максималният размер не се отнася за групови проекти и сдружения на етажната собственост.
**Възможни дейности само за фамилна къща или групов проект на етажна собственост.

Вие сами избирате фирмата доставчик, от която ще закупите желаното оборудване.

Пример: Кредит в размер на 3 000 лева за закупуване и монтиране на нова дограма

Срок на кредита 12 месеца 24 месеца
Месечна вноска 265.45 лв. 140.09 лв.
Общо разходи за лихви, такси и комисиони1 338.30 лв. 562.91 лв.
Максимална безвъзмездна помощ2 600.00 лв. 600.00 лв.
Разлика (2-1) +261.70 лв. +37.09 лв.

 

Пример: Кредит в размер на 5 000 лева за закупуване и монтиране на нови климатици

Срок на кредита 12 месеца 24 месеца
Месечна вноска 442.41 лв. 233.47 лв.
Общо разходи за лихви, такси и комисиони1 511.82 лв. 854.19 лв.
Максимална безвъзмездна помощ2 1 000.00 лв. 1 000.00 лв.
Разлика (2-1) +488.18 лв. +145.81 лв.

 

Условия

Сума до 100 000 лева / 50 000 евро
Валута лева и евро
Срок на кредита до 10 години
Такса за разглеждане на искане за кредит 30 лв. - доход от работна заплата
50 лв. - доход от собствен бизнес при кредит с ипотека
Такса за отпускане на кредита 2.5% (минимум 40 лева) за кредит без ипотека
1.5% за кредит с ипотека
Срок за разрешаване на кредита 3 работни дни
Обезпечение до 10 000 лв. - без поръчител при превод на заплата и/или съдлъжник
от 10 001 лв. до 20 000 лв. - един поръчител при превод на заплата и/или съдлъжник
над 20 000 лева и срок над 5 години - ипотека на недвижим имот
Годишни лихвени проценти до 2 г.
в лева - *11% фиксирана  лихва
в евро - *10%  фиксирана  лихва
над 2 г. и до 5 г.
в лева - 6 м. Euribor + *10.50% (мин.*11%)
в евро - 6 м. Еuribor + *9.50%(мин.*10%)
над 5  г. с ипотека
в лева - с 6 м. Euribor + 9.50% мин.10%)
в евро - с 6 м. Euribor + 8.50% (мин.9%)

*За кредити до 5 години посочените лихвени проценти са при превод на работна заплата и ползване на едно комунално или фиксирано плащане, както и за служители на фирми със сключен договор за изплащане на заплатите им по карти, издадени от банката.

Кредит Енергийна ефективност се отпуска на:

Физически лица с доходи от постоянен трудов договор или пенсия;
Собственици на бизнес, които ще използват кредита за техния личен дом, а не за подобрения на фирмени или производствени помещения;
Жилищни кооперации (част или всички от живущите в един вход/блок);
Сдружения на етажната собственост, регистрирани съгласно Закона за управление на етажната собственост.

Представителни примери:

Размер на кредита Срок/Години Годишен лихвен процент Месечна погасителна вноска Обща дължима сума (главница, лихва и такси) ГПР
3 000 лева 2 години 11% 140.09 лева 3 562.91 лева 19.29%
1 500 евро 2 години 10% 69.34 евро 1 740.82 евро 16.38%

За кредит по програмата за "Енергийна ефективност" и за получаване на безвъзмездна помощ:

Изберете желаното от Вас оборудване и вземете оферта от фирма-доставчик;
Елате в ПроКредит Банк и попълнете Искане за кредит или подайте Вашето on-line искане тук
Прeдставете необходими документи за кредит (трудов договор, поръчител и др.);
Попълнете Искане за участие в Програмата за Енергийна ефективност (образец от банката);
Представете проформа фактура/оферта, издадена от фирмата-доставчик;
До 3 (три) работни дни ще получите отговор:
     - дали сте одобрен за кредит;
     - дали желаното от Вас оборудване е одобрено от консултантите по програмата.
След завършване на проекта и не по-късно от 4 месеца от датата на Договора за кредит, подайте
Искане за безвъзмездна помощ за завършен проект (образец от банката);
Представете:
     - протокол за извършени работи, подписан и подпечатан от фирмата (образец от Банката)
     - оригинална фактура;
     - касова бележка/копие от платежен документ, удостоверяващ плащането.
Консултант по програмата ще провери Вашите документи и може да Ви посети на място и до 30 работни дни след подаване на документите ще получите отговор;
Помощта ще бъде отпусната по Ваша банкова сметка и ще бъде на Ваше разположение.

Интересни факти за енергоспестяването
Интересни факти за енергоспестяването
Powered by Website.bg